Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 60 dagar

Kompetenskrav Leda och Utföra Vinterväghållning

Kursen ger en grund för entreprenörer att klara Vägverkets prov för Vinterväghållning

Kompetenskrav Vinterväghållning utförare

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt.

E learning minskar kostander för utbildning. Studier visar på upp till 30 % mer effektiv utbildning och kortare utbildningstid. Förstudier bidrar starkt till en bättre inlärning och ett bättre studieresultat.

Efter godkänt certifieringsprov krävs registrering i ID06. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare.

Kursinnehåll

Ett avsnitt
...
Test
Kompetenskrav Utföra Vinterväghållning