Miljökommunikation för inspektörer

Beskrivning
Kursen är uppbyggd i tre delar som ger dig möjlighet att hantera samtal på ett professionellt sätt i din vardag som inspektör eller handläggare inom offentlig sektor.

1. Personlighet i färger
2. Dialogkompetens
3. Konflikthantering

Vad får du med dig från kursen?
Du får med dig kunskap om väl beprövade verktyg och metoder som ger dig goda förutsättningar att bemästra alla dina samtal du har med verksamhetsutövare och andra aktörer som du kommer i kontakt med i ditt yrke.

Vem är kursen för?
Den här kursen är anpassad för dig som jobbar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelssäkerhet i en kommunal förvaltning, hos länsstyrelsen eller på en statlig myndighet. I kursen drar vi paralleller med miljöinspektörsyrket men det är applicerbart även om du jobbar med hälsoskydd eller livsmedelssäkerhet.

Vad behöver du för förkunskaper?
Inga förkunskaper krävs, eftersom kursen grundläggande.

Vem är kursledaren?
Marcus Lennartsson har tidigare jobbat i ca 9 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunal nivå. Idag driver han Via 2030 som har missionen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett exempel på uppdrag som Marcus har haft för att uppnå det är att utbilda blivande miljöinspektörer på Högskolan i Halmstad inom bland annat miljökommunikation.

Hur länge är kursen tillgänglig efter köp?
Kursen är tillgänglig i 365 dagar efter att du har slutfört ditt köp.

Kursinnehåll

23 avsnitt
...
Avsnitt 1: Kursintroduktion
01:57
Avsnitt 2: Personlighet i färg del 1 – Introduktion till verktyget DISC-analys
02:25
Avsnitt 3: Personlighet i färg del 2 – Röd som i Dominans
04:00
Avsnitt 4: Personlighet i färg del 3 – Gul som i Inflytande
04:18
Avsnitt 5: Personlighet i färg del 4 – Grön som i Stabil
03:56
Avsnitt 6: Personlighet i färg del 5 – Blå som i Korrekt
03:41
Avsnitt 7: Personlighet i färg del 6 – Egenskaper
13:13
Test 1: Personligheter i färg
Avsnitt 8: Dialogkompetens del 1 – Introduktion till det demokratiska samtalet
03:55
Avsnitt 9: Dialogkompetens del 2 – Att lyssna
06:40
Avsnitt 10 Dialogkompetens del 3 – Att bekräfta
03:48
Avsnitt 11: Dialogkompetens del 4 – Att ställa frågor
08:13
Avsnitt 12: Dialogkompetens del 5 – Att spegla
03:44
Avsnitt 13: Dialogkompetens del 6 – Att tala
04:43
Avsnitt 14: Dialogkompetens del 7 – Balans mellan distans och närhet
04:47
Avsnitt 15 Dialogkompetens del 8 – Att använda metakommunikation
03:33
Avsnitt 16: Dialogkompetens del 9 – Empati, ett yrkesmässigt förhållningssätt till andra människor
06:21
Test 2: Dialogkompetens
Avsnitt 17: Konflikthantering del 1 – Intressemotsättningar och konflikter
04:42
Avsnitt 18: Konflikthantering del 2 – Konfliktförloppets eskalation, ”konflikttrappan”
04:27
Avsnitt 19: Konflikthantering del 3 – Förebygga och hantera akuta konflikter
05:16
Avsnitt 20: Konflikthantering del 4 – Tumregler för konstruktiv kommunikation i konflikter
08:48
Test 3: Konflikthantering

Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 365 dagar