Personlig utveckling Online Kurs för dig som Är Medberoende.

Anhörig Kurs för dig som Anhörig till Missbrukare med Personlig utveckling 24 veckor kurs online och enskilda samtal till rabatt.
Kurs Anhörig till Missbrukare / Personlig Utveckling 2800 kr för 24 veckors kurs. Du har även möjlighet att boka för 100 kr 30 min samtal vid behov för individuell samtal under kursens gång. Innehåll Presentera dig själv och Kursledare Presentera sig att vara anhörig Att vara medberoende Hantera Rädsla, Reagera och Agera Hantera Tanke, Känsla , Handling situation hur mår idag. jobba med känslor som Skuld , Skam , Känslor Att sätta Fokus på dig själv. Vad innebär att göra dig fri Att sätta Gränser och vilka behov man har. Vilka Styrkor man har/ Suporteam Vad ingår i ditt Livshjul Vad är Maslows Behovstrappa Kontroll och Ångestlindring Grundkurs i Missbruks Personlighet och Narcissistiska Beteenden Fokusera på din Egen utveckling Sorg Bearbetning Händelser som påverkar dig stöd här. Affirmationer Grundantaganden Hemuppgifter Tanke , känsla, Handling Avslappning inre rum Övningar Affekter och Reglering, Beskriva känslor Nya Livsregler och Grundantaganden Detta är innehåll i 24 veckors kurs, det kan bli så att jag kommer ta 2 veckor på en vecka då det är mindre i några veckor men det beror helt och hållet på hur du som köpt kursen önskar också. Jag som kursledare ska vara ett stöd och hjälp på vägen. Du kommer få online mail med informationen men också skype möten för att följa upp hur det går för dig på din personliga utvecklings väg. det kommer även erbjudas samtal 30 min 100 kr för er som läser denna kurs den är betydligt dyrare annars runt 550 kr

Kursinnehåll

27 avsnitt
...
Kristinas Hälsocenter online kurser
00:24
Personlig utveckling som anhörig Intro info
Kurs 1 Online
Kurs 2 Online
Online Kurs 3 Rädsla , Reagera och Agera
Online Kurs 4 Tanke Känsla Handling
Online Kurs 5 Skuld Skam och känslor
Online Kurs 6 Fokus på dig själv
Onlinekurs 7 Vad innebär det att göra sig fri
Onlinekurs 8 Gränser och Behov
Onlinekurs 9 Styrkor / Supportteam
Onlinekurs 10 Livshjulet
Onlinekurs 11 Maslowa Behovstrappa
Onlinekurs 12 Kontroll och Ångestlindring
Online kurs 13 Grundkurs i Missbrukspersonlighet och Narcissistiska Beteenden
Onlinekurs 14 Fokus på din egen Utveckling
Onlinekurs 15 Sorg Bearbetning
Online kurs 16 Händelser som påverkar dig
Online kurs 17 Affirmationer
Online kurs 18 Grundantaganden
Onlinekurs 19 Hemuppgift Pröva ett nytt beteende
Onlinekurs 20 Tanke, Känsla, Handling
Onlinekurs 21 Avslappning inre rum
Onlinekurs 22 Övning
Onlinekurs 23 Affekter och Reglering
Onlinekurs 24 Nya Livsregler och Grundantaganden
Personlig Utveckling som Anhörig Medberoende

Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 168 dagar