Autism och ADHD – Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas.

Onlineutbildning med socionom Nåkkve Balldin. Autism och ADHD – Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg.

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

2 avsnitt
03:53:19
Inspelad föreläsning med Nåkkve Balldin
03:53:19
Presentationsmaterialet OH

Beskrivning

Vi måste anpassa vårt sätt att möta och samtala och skapa förutsättningar för ett bra möte och samtalsklimat. I den här föreläsningen delger föreläsaren sina erfarenheter av hur anpassningar i bemötande, samtalstekniker, platser och former för samtal kan bidra till detta. Exempel kopplas till fallbeskrivningar. Innehållet i den här föreläsningen utgår från autismspektrumtillstånd och ADHD men kan också gälla för personer med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsningen vänder sig till dig som enskild yrkesverksam eller anhörig/privatperson. Efter köp är föreläsningen tillgänglig och du kan se den när som helst under 14 dagar.

Önskar ni köpa in föreläsningen till en större organisation eller önskar ta del av materialet under en längre period ber vi er ta kontakt med oss på info@pedagogisktperspektiv.se

Om Pedagogiskt Perspektiv

Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Vi vill ge praktisk pedagogisk kunskap som bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar dessa diagnoser innebär. Vi vill ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

Kanal Besök webbplats