Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Obegränsad tillgång till onlinekursen

Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
- skyddsronder
- Tillbud och olyckor
- Riskanalys
- Handlingsplaner
- Årlig uppföljning

Kursinnehåll

2 avsnitt
00:25:49
Test
00:16:19
Introduktion av systematiskt arbetsmiljö
Test
00:09:29
Regler när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete