Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
- skyddsronder
- Tillbud och olyckor
- Riskanalys
- Handlingsplaner
- Årlig uppföljning

Kursinnehåll

2 avsnitt
25:49
Introduktion av systematiskt arbetsmiljö
16:19
Regler när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete
09:29

Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Obegränsad tillgång till onlinekursen