Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

Kursen publicerades av Chemical Documentation cDoc AB
Köp kursen nu
199 kr inkl moms

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
- skyddsronder
- Tillbud och olyckor
- Riskanalys
- Handlingsplaner
- Årlig uppföljning

Läs mer

Kursinnehåll

2 kursdelar

25m 48s

Introduktion av systematiskt arbetsmiljö

16m 19s

Regler när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete

9m 29s