Hygieniska Gränsvärden

Kursen publicerades av Chemical Documentation cDoc AB
Köp kursen nu
795 kr inkl moms

I denna utbildning går vi igenom vad hygieniska gränsvärden innebär och hur man kan arbeta med dessa i sin verksamhet

Läs mer

Kursinnehåll

4 kursdelar

47m 20s

Teoretisk genomgång av HGV

10m 30s

Praktiska tips

36m 50s

AFS 2019:11 Kemiska arbetsmiljörisker

Dokument

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Dokument