Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 180 dagar

Effektiv konflikthantering

Samarbete leder alltid till förvirring, friktion och frustration. Utan konflikt ingen utveckling. Konflikter kan både vara berikande och få människor att växa. Kanske man kan säga kreativa konflikter?! Oavsett, förebyggs eller hanteras inte konflikter kan det leda till sämre mående, dålig arbetsmiljö och vad kostar det egentligen?!

Att konflikter är svåra att hantera och kostar både tid och pengar är nog bekant för alla. Om man kan lösa konflikter på ett tidigt stadium är mycket vunnet.
För att framgångsrikt hantera konflikter finns ett antal enkla regler, eller verktyg som berörs i utbildningen.

Utbildningen kan med fördel genomföras i grupp eller enskilt om så önskas. I arbetsmtrl ingår en kort handledning i att leda gruppaktivitet.

Med utbildningen ingår ett arbetsmtrl med teoretiska underlag samt självprofil för kopiering.
Utbildningen berör på ett lättsamt och humoristiskt sätt följande ämnen:
• Vad är en konflikt
• Olika typer av konflikter
• Könsrollskonflikter
• Manlig eller kvinnlig konfliktnivå
• Konflikt eller harmonisyn
• Hur hanterar man en konflikt
• Vad krävs för att förändring ska ske
• Behövs besvärliga människor

Kursinnehåll

9 avsnitt
00:29:54
Test
Inledning / uppstart
Test
00:02:35
Film 1 Vad är en konflikt?
Test
00:03:28
Film 2 Olika typer av konflikter
Test
00:02:25
Film 3 Könsrollskonflikter
Test
00:03:20
Film 4 Manlig eller kvinnlig konfliktnivå
Test
00:05:55
Film 5 Konflikt eller harmonisyn
Test
00:03:26
Film 6 Hur hantera en konflikt?
Test
00:01:06
Film 7 Vad krävs för att en förändring ska ske?
Test
00:07:37
Film 8 Behövs besvärliga människor?