Effektiv konflikthantering

Kursen publicerades av Ugil Konsult Ab
Köp kursen nu
380 kr inkl moms

Samarbete leder alltid till förvirring, friktion och frustration. Utan konflikt ingen utveckling. Konflikter kan både vara berikande och få människor att växa. Kanske man kan säga kreativa konflikter?! Oavsett, förebyggs eller hanteras inte konflikter kan det leda till sämre mående, dålig arbetsmiljö och vad kostar det egentligen?!

Att konflikter är svåra att hantera och kostar både tid och pengar är nog bekant för alla. Om man kan lösa konflikter på ett tidigt stadium är mycket vunnet.
För att framgångsrikt hantera konflikter finns ett antal enkla regler, eller verktyg som berörs i utbildningen.

Utbildningen kan med fördel genomföras i grupp eller enskilt om så önskas. I arbetsmtrl ingår en kort handledning i att leda gruppaktivitet.

Med utbildningen ingår ett arbetsmtrl med teoretiska underlag samt självprofil för kopiering.
Utbildningen berör på ett lättsamt och humoristiskt sätt följande ämnen:
• Vad är en konflikt
• Olika typer av konflikter
• Könsrollskonflikter
• Manlig eller kvinnlig konfliktnivå
• Konflikt eller harmonisyn
• Hur hanterar man en konflikt
• Vad krävs för att förändring ska ske
• Behövs besvärliga människor

Läs mer

Kursinnehåll

9 kursdelar

29m 52s

Inledning / uppstart

Dokument

Film 1 Vad är en konflikt?

2m 35s

Film 2 Olika typer av konflikter

3m 28s

Film 3 Könsrollskonflikter

2m 25s

Film 4 Manlig eller kvinnlig konfliktnivå

3m 20s

Film 5 Konflikt eller harmonisyn

5m 55s

Film 6 Hur hantera en konflikt?

3m 26s

Film 7 Vad krävs för att en förändring ska ske?

1m 6s

Film 8 Behövs besvärliga människor?

7m 37s