Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 90 dagar

BAM - Bättre Arbetsmiljö för Skiftarbetande och Yrkesförare

BAM - Bättre Arbetsmiljö för Skiftarbetande och Yrkesförare. Kan med fördel användas för e lärande i Ykb fortbildning

Kursinnehåll

21 avsnitt
...
Test
00:07:25
Modul 1 - Varför skall vi satsa på arbetsmiljöarbete
Test
Test Modul 1 - Bättre Arbetsmiljö
Test
00:14:05
MODUL 2 - Risker i Arbetslivet
Test
Test Modul 2 - Var finns riskerna i arbetslivet
Test
00:14:30
Modul 3 - Arbetsmiljölagen AML
Test
Test 3 - Arbetsmiljölagen AML
Test
00:10:47
Modul 4 - Vad är Arbetsmiljö
Test
Test 4 - Vad är Arbetsmiljö
Test
00:32:52
Modul 5 - Stress
Test
Test Modul 5 - Stresshantering
Test
00:16:31
Modul 6 - Sömn
Test
Test 6 - Sömn och Sömnhygien
Test
00:18:44
Modul 7 - Hälsa
Test
Test 7 - Hälsa
Test
00:20:38
Modul 8 - Rehabilitering
Test
Test 8 - Rehabilitering
Test
00:11:56
Modul 9 - Skyddsombudets Arbetsuppgifter
Test
Test Modul 9 - Skyddsombudets Uppgifter
Test
00:10:18
NIO - Film Skyddsombudets Uppgifter
Test
00:12:14
Modul 10 - Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM
Test
Test Modul 10 - Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM