Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 280 dagar

Föda i Trygghet och Närvaro

Kursöversikt
Kursen har 3 delar med sammanlagt 14 avsnitt . Du rekommendera att göra övningar som följer med de olika avsnitten. Gör övningarna under en vecka, innan du går vidare till nästa Du kommer ha tillgång till kursen i 9 månader

Del 1 Motiverad med Mindfulness
Del 2 Öppningsskedet
Del 3 Utdrvningsskedet, BB-tiden

• Känna igen samma mentala tillstånd som uppstår med Mindfulness och förlossningen
• Vad de tre olika stadierna i förlossningen innebär
• Reflexmässigt slappna av och andas medvetet under värk
• Skilja på förlossningssmärta och annan smärta
• Vara mer närvarande i det som händer just nu
• Lita på din kropp som kan föda barn
• Vara trygg med din partner som har fått samma information
• Använda detta verktyg även i andra stressfyllda livssituationer

Vill du få bra stöd av din partner?
Vill du kunna lita på att din kropp kan föda barn?
Vill du kunna hantera känslor och tankar både innan födseln och under?
Lär dig hur kroppen fungerar vid förlossningen och hur själva förlossningen går till. Lär dig att andas medvetet, lär dig att slappna av. Då kommer du släppa taget om onödiga orostankar. Du får även lära dig profylax-andning eller förlossnings-andning som du reflexmässigt kommer att använda under värkarbetet. Kursen är avsedd för dig och din partner, men du kan även genomföra kursen på egen hand. Även om du har fött barn förut kan du gå kursen som repetition eller vill ha större tillgång till din kropps förmåga för att kunna föda i Trygghet och Närvaro

Kursinnehåll

14 avsnitt
00:14:24
Test
00:14:24
Motiverad med Mindfulness
Test
00:08:15
Hormonkunskap
Test
00:03:52
Översikt över de tre förlossningsfaserna
Test
00:04:47
Inför övningen
Test
00:05:35
Hörövning Ett medvetet andetag
Test
00:21:05
Förlossningen startar
Test
00:08:02
Hörfil Kroppskännedom
Test
00:16:41
På förlossningen
Test
00:06:04
Hör fil Förlossningsandning
Test
00:14:08
När det inte blir som man har tänkt
Test
00:16:06
Utdrivningsskedet
Test
00:05:43
hörfil fördjupad förlossningsandning
Test
00:10:48
Efter förlossningen
Test
00:14:19
Efter födseln, BB tid och föräldraskap