Föda i Trygghet och Närvaro

Kursöversikt
Kursen har 3 delar med sammanlagt 14 avsnitt . Du rekommendera att göra övningar som följer med de olika avsnitten. Gör övningarna under en vecka, innan du går vidare till nästa Du kommer ha tillgång till kursen i 9 månader

Del 1 Motiverad med Mindfulness
Del 2 Öppningsskedet
Del 3 Utdrvningsskedet, BB-tiden

• Känna igen samma mentala tillstånd som uppstår med Mindfulness och förlossningen
• Vad de tre olika stadierna i förlossningen innebär
• Reflexmässigt slappna av och andas medvetet under värk
• Skilja på förlossningssmärta och annan smärta
• Vara mer närvarande i det som händer just nu
• Lita på din kropp som kan föda barn
• Vara trygg med din partner som har fått samma information
• Använda detta verktyg även i andra stressfyllda livssituationer

Vill du få bra stöd av din partner?
Vill du kunna lita på att din kropp kan föda barn?
Vill du kunna hantera känslor och tankar både innan födseln och under?
Lär dig hur kroppen fungerar vid förlossningen och hur själva förlossningen går till. Lär dig att andas medvetet, lär dig att slappna av. Då kommer du släppa taget om onödiga orostankar. Du får även lära dig profylax-andning eller förlossnings-andning som du reflexmässigt kommer att använda under värkarbetet. Kursen är avsedd för dig och din partner, men du kan även genomföra kursen på egen hand. Även om du har fött barn förut kan du gå kursen som repetition eller vill ha större tillgång till din kropps förmåga för att kunna föda i Trygghet och Närvaro

Kursinnehåll

14 avsnitt
14:24
Motiverad med Mindfulness
14:24
Hormonkunskap
08:15
Översikt över de tre förlossningsfaserna
03:52
Inför övningen
04:47
Hörövning Ett medvetet andetag
05:35
Förlossningen startar
21:05
Hörfil Kroppskännedom
08:02
På förlossningen
16:41
Hör fil Förlossningsandning
06:04
När det inte blir som man har tänkt
14:08
Utdrivningsskedet
16:06
hörfil fördjupad förlossningsandning
05:43
Efter förlossningen
10:48
Efter födseln, BB tid och föräldraskap
14:19

Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 280 dagar