Kemikaliehantering - Säkerhetsdatablad

Kursen publicerades av Chemical Documentation cDoc AB
Köp kursen nu
199 kr inkl moms

Hur läser vi säkerhetsdatablad för en kemikalie, vad är viktigt. Vi går också igenom h-fraserna.

Läs mer

Kursinnehåll

2 kursdelar

22m 42s

Säkerhetsdatablad – Hur läser man det?

14m 23s

Genomgång av H-fraser

8m 19s