Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 365 dagar

ADR 1.3

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Transport av farligt gods på väg och i terräng samt på järnväg är reglerad i regelverken ADR-S respektive RID-S.

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska vara
utbildade. Syftet med utbildningarna är att göra förare och aktörer medvetna om
de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för
att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska de inblandade veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Kursinnehåll

18 avsnitt
...
Test
00:04:43
INLEDNING ADR 1.3 - DISTANS
Test
Test Modul 1 - ADR 1,3 Inledning
Test
00:02:15
Modul 2 ADR 1,3 - Vad är farligt Gods
Test
Test Modul 2 - Vad är Farligt Gods
Test
00:03:02
Modul 3 ADR 1,3 - Lagar och Regler
Test
Test Modul 3 - Lagar och Regler
Test
00:05:04
MODUL 4 - Ansvarsfördelning
Test
Test Modul 4 - Ansvarsfördelning
Test
00:02:16
Modul 5 - Nio Klasser av Farligt Gods
Test
Test Modul 5 - Nio Klasser av Farligt Gods
Test
00:13:19
Modul 6 - Förpackning & Etikettering
Test
Test Modul 6 - Förpackning & Etikettering
Test
00:02:23
Modul 7 - Lastning och Lossning
Test
Test Modul 7 - Lastning och Lossning
Test
00:02:00
Modul 8 - Olyckor vid Transporter med farligt Gods
Test
Test Modul 8 - Olyckor vid Transporter med farligt Gods
Test
00:10:53
Modul 9 - Transporthandlingar
Test
Test Modul 9 - Transporthandlingar