Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 182 dagar

NPF och Idrott - Samarbete mellan föräldrar, tränare och aktiva.

Lär dig stiga in i skorna hos idrottare med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), deras föräldrar och tränare. Få en djupare förståelse för deras tankar, utmaningar och ambitioner.

Stöter du på utmaningar inom din idrottsverksamhet relaterade till NPF? Utbildning rustar dig med praktiska verktyg och strategier för att hantera bekymmer på ett konstruktivt sätt.

Upptäck kraften i samarbete. Utbildningen ger dig verktygen för att bygga starka band mellan idrottare, föräldrar och tränare. Med ökad förståelse och bättre kommunikation kommer ni tillsammans att övervinna hinder.

Tränare: Om du är en tränare som vill skapa en inkluderande miljö och hjälpa dina idrottare att nå sin fulla potential i samarbete med föräldrar och idrottare själva.

Föräldrar: För föräldrar som önskar stödja sina barn i deras idrottsresa på ett sätt som matchar deras unika behov tillsammans med dem och deras tränare.

Idrottare: Om du är en idrottare med NPF, kommer denna utbildning att ge dig större möjlighet att trivas inom din sport i samarbete med dina föräldrar och tränare.

Kursinnehåll

8 avsnitt
...
Test
00:03:33
Introduktion
Test
00:04:06
Bakgrund
Test
00:07:49
Aktiva
Test
00:03:57
Föräldrar
Test
00:02:52
Tränare
Test
00:06:40
Vad ska vi göra?
Test
00:06:39
Modell KASAM
Test
00:02:39
Avslut