NPF och Idrott - Samarbete mellan föräldrar, tränare och aktiva.

Köp kursen nu
600 kr inkl moms

Lär dig stiga in i skorna hos idrottare med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), deras föräldrar och tränare. Få en djupare förståelse för deras tankar, utmaningar och ambitioner.

Stöter du på utmaningar inom din idrottsverksamhet relaterade till NPF? Utbildning rustar dig med praktiska verktyg och strategier för att hantera bekymmer på ett konstruktivt sätt.

Upptäck kraften i samarbete. Utbildningen ger dig verktygen för att bygga starka band mellan idrottare, föräldrar och tränare. Med ökad förståelse och bättre kommunikation kommer ni tillsammans att övervinna hinder.

Tränare: Om du är en tränare som vill skapa en inkluderande miljö och hjälpa dina idrottare att nå sin fulla potential i samarbete med föräldrar och idrottare själva.

Föräldrar: För föräldrar som önskar stödja sina barn i deras idrottsresa på ett sätt som matchar deras unika behov tillsammans med dem och deras tränare.

Idrottare: Om du är en idrottare med NPF, kommer denna utbildning att ge dig större möjlighet att trivas inom din sport i samarbete med dina föräldrar och tränare.

Läs mer

Kursinnehåll

8 kursdelar

38m 15s

Introduktion

3m 33s

Bakgrund

4m 6s

Aktiva

7m 49s

Föräldrar

3m 57s

Tränare

2m 52s

Vad ska vi göra?

6m 40s

Modell KASAM

6m 39s

Avslut

2m 39s