Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 185 dagar

Arbetsmiljö vid svetsning

Där finns fallgropar och en del att tänka på för att inte drabbas av ohälsa eller olycka vid svetsning.
Denna kurs ger dig en inblick i vad som krävs för att skydda dig själv och andra i din närhet när du svetsar.

Kursinnehåll

10 avsnitt
...
Test
00:20:48
Svetsrök och kvävning
Test
Testfrågor - Svetsrök och kvävning
Test
00:21:51
Ergonomi, buller och vibrationer
Test
Tester - Ergonomi samt buller & vibrationer
Test
00:11:19
Ljusbåge svetssprut
Test
Tester - Ljusbåge, gnistor och svetssprut
Test
00:11:19
El och elektromagnetiska fält
Test
Tester - El & Elektromagnetiska fält
Test
00:14:39
Brand och Explosion
Test
Tester - Brand & Explosion