Arbetsmiljö vid svetsning

Kursen publicerades av Chemical Documentation cDoc AB
Köp kursen nu
895 kr inkl moms

Där finns fallgropar och en del att tänka på för att inte drabbas av ohälsa eller olycka vid svetsning.
Denna kurs ger dig en inblick i vad som krävs för att skydda dig själv och andra i din närhet när du svetsar.

Läs mer

Kursinnehåll

10 kursdelar

1h 19m 56s

Svetsrök och kvävning

20m 48s

Testfrågor - Svetsrök och kvävning

Test

Ergonomi, buller och vibrationer

21m 51s

Tester - Ergonomi samt buller & vibrationer

Test

Ljusbåge svetssprut

11m 19s

Tester - Ljusbåge, gnistor och svetssprut

Test

El och elektromagnetiska fält

11m 19s

Tester - El & Elektromagnetiska fält

Test

Brand och Explosion

14m 39s

Tester - Brand & Explosion

Test