Utbildning - Allergiskt framkallande produkter (Härdplastutbildning)

Kursen publicerades av Chemical Documentation cDoc AB
Köp kursen nu
749 kr inkl moms

Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en härdplastutbildning som du kan genomföra när du vill!

Enligt ett lagkrav från arbetsmiljöverket ska personal som hanterar kemikalier eller sysselsätter andra i arbete med kemiska eller allergiframkallande produkter utbildas.

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS
2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

Läs mer

Kursinnehåll

5 kursdelar

38m 20s

Bakgrund och Lagstiftning

10m 29s

Definition och risker

5m 12s

Dokumentation och utbildning

9m 24s

Hantering och skydd

13m 15s

Prov

Test