Genom att köpa onlinekursen får du

Videomaterial som kan streamas on demand

Direkt tillgång till utbildaren på Cloocast

Tillgång till kursen i 180 dagar

Kommunikation och fördjupning av feedback. Del 2

Människan är den varelse på jorden som har fått den mest utvecklade kommunikationsförmågan. Den är vår största tillgång men också vårt största hinder.
Utbildningen handlar visserligen till viss del om hur vi säger och låter när vi kommunicerar men den handlar främst om varför vi säger och låter som vi gör.

Inre kommunikation:
Våra tankar om andra människor hindrar oss från att ha en effektiv kommunikation. Det kan vara tankar om makt eller hjälplöshet, över- eller underlägsenhet etc.
Lennart belyser här ett av de vanligaste hindren för effektiv kommunikation, nämligen skillnaden mellan vad vi verkligen ser och hör samt våra tankar om det vi ser och hör.
Ibland säger munnen saker vi inte menar. Särskilt tydligt blir det när vi har starka känslor inblandade. Man kan säga att människor är sin ”inre kommunikation” eftersom den bl a avgör hur vi uppfattas av andra – t ex glad, sorgsen, dominant, irriterad.

Lyssnandets svåra konst:
Videon tar även upp den svåra konsten att lyssna. Lyssnande är som golfklubbor, det finns alltid en bästa klubba för varje slag.
Med utbildningsfilmen följer ett arbetsmaterial med teoretiska underlag samt praktiska övningar för kopiering.

Följande ämnen ingår:
• Kommunikation
• Effektiv presentation
• Egen eller andras målbild
• Är du den du tror du är
• Effektiv feedback
• Giraffspråket
• Vargspråket
• Feedbacktrappan

Kursinnehåll

9 avsnitt
00:30:01
Test
Uppstart och förberedelser.
Test
00:03:08
Film 1 Kommunikation
Test
00:04:00
Film 2 Effektiv presentation
Test
00:03:26
Film 3 Egen eller andras målbild
Test
00:05:42
Film 4 Är du den du tror du är?
Test
00:01:45
Film 5 Effektiv feedback
Test
00:03:27
Film 6 Giraffspråket (Non violent communication)
Test
00:04:28
Film 7 Vargspråket
Test
00:04:02
Film 8 Feedbacktrappan (Reaktionstrappan)