Kommunikation och fördjupning av feedback. Del 2

Kursen publicerades av Ugil Konsult Ab
Köp kursen nu
380 kr inkl moms

Människan är den varelse på jorden som har fått den mest utvecklade kommunikationsförmågan. Den är vår största tillgång men också vårt största hinder.
Utbildningen handlar visserligen till viss del om hur vi säger och låter när vi kommunicerar men den handlar främst om varför vi säger och låter som vi gör.

Inre kommunikation:
Våra tankar om andra människor hindrar oss från att ha en effektiv kommunikation. Det kan vara tankar om makt eller hjälplöshet, över- eller underlägsenhet etc.
Lennart belyser här ett av de vanligaste hindren för effektiv kommunikation, nämligen skillnaden mellan vad vi verkligen ser och hör samt våra tankar om det vi ser och hör.
Ibland säger munnen saker vi inte menar. Särskilt tydligt blir det när vi har starka känslor inblandade. Man kan säga att människor är sin ”inre kommunikation” eftersom den bl a avgör hur vi uppfattas av andra – t ex glad, sorgsen, dominant, irriterad.

Lyssnandets svåra konst:
Videon tar även upp den svåra konsten att lyssna. Lyssnande är som golfklubbor, det finns alltid en bästa klubba för varje slag.
Med utbildningsfilmen följer ett arbetsmaterial med teoretiska underlag samt praktiska övningar för kopiering.

Följande ämnen ingår:
• Kommunikation
• Effektiv presentation
• Egen eller andras målbild
• Är du den du tror du är
• Effektiv feedback
• Giraffspråket
• Vargspråket
• Feedbacktrappan

Läs mer

Kursinnehåll

9 kursdelar

29m 58s

Uppstart och förberedelser.

Dokument

Film 1 Kommunikation

3m 8s

Film 2 Effektiv presentation

4m

Film 3 Egen eller andras målbild

3m 26s

Film 4 Är du den du tror du är?

5m 42s

Film 5 Effektiv feedback

1m 45s

Film 6 Giraffspråket (Non violent communication)

3m 27s

Film 7 Vargspråket

4m 28s

Film 8 Feedbacktrappan (Reaktionstrappan)

4m 2s