Medledarskap & helhetssyn

Kursen publicerades av Ugil Konsult Ab
Köp kursen nu
380 kr inkl moms

Dagens chefssituation blir alltmer pressad och stressig. Att leda nära sin personal d v s att vara chef och samtidigt medarbetare kräver dubbla och ibland oförenliga lojaliteter.
Klimatet på dagens arbetsplatser kräver ofta snabba beslutsprocesser, på allt sämre beslutsunderlag och det gäller att använda tiden effektivt, vilket ger små möjligheter till analyser och eftertanke på vad olika beslut kan leda till.

Medledarskap är en möjlighet till att få en bra chef, en som fattar bra beslut för hela företaget och som ger medarbetarna ansvar och utvecklingsmöjligheter. Bra grupper och team skapas inte av chefer, det skapas av gruppen eller teamet tillsammans.

Varför ska man vara medledare?
I Försvaret finns det ett uttryck, ”Ordna för chefen”, som är inskrivet i reglementet om militär tältförläggning. Detta innebär att tältlaget skall ordna en så bra liggplats som möjlig och på andra sätt underlätta för sin chef. Orsaken är att under förläggningsarbetet, ofta sent på natten, är chefen som regel på ordergivning. När chefen till sist kommer till lägret, trött och sist av alla, måste han få sova så mycket som möjligt. Utan ordentlig sömn förvandlas han snart till en irriterad och kortsynt chef som kanske fattar beslut som innebär onödiga förluster. Det civila chefskapet liknar nuförtiden mer och mer ledarskapet i fält.
Att ha en duglig chef är en rättighet, ta vara på den!
Utbildningen innehåller arbetsmtrl, teorier och självprofilstest.
Ämnen är bl.a:
• Vad ska man tänka på som medledare
• Stöd till chefer
• Förändringens tre steg
• Team
• Möten & sammanträden

Läs mer

Kursinnehåll

8 kursdelar

34m 38s

Uppstart och förberedelser

Dokument

Film 1 Inledning

5m 24s

Film 2 Medledarskap och helhetssyn

8m 54s

Film 3 Ömsesidigt ansvar

2m 30s

Film 4 Stöd till chefer

6m 49s

Film 5 Förändringens tre steg

2m 45s

Film 6 Team

5m 3s

Film 7 Möten och sammanträden

3m 13s