Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
199 SEK incl VAT (25%)

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
- skyddsronder
- Tillbud och olyckor
- Riskanalys
- Handlingsplaner
- Årlig uppföljning

Read more

Course details

2 parts

25m 48s

Introduktion av systematiskt arbetsmiljö

16m 19s

Regler när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete

9m 29s