Hygieniska Gränsvärden

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
795 SEK incl VAT (25%)

I denna utbildning går vi igenom vad hygieniska gränsvärden innebär och hur man kan arbeta med dessa i sin verksamhet

Read more

Course details

4 parts

47m 20s

Teoretisk genomgång av HGV

10m 30s

Praktiska tips

36m 50s

AFS 2019:11 Kemiska arbetsmiljörisker

Dokument

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Dokument