Föda i Trygghet och Närvaro

Course published by EnjoyMovements
Buy now
890 SEK incl VAT (25%)

Kursöversikt
Kursen har 3 delar med sammanlagt 14 avsnitt . Du rekommendera att göra övningar som följer med de olika avsnitten. Gör övningarna under en vecka, innan du går vidare till nästa Du kommer ha tillgång till kursen i 9 månader

Del 1 Motiverad med Mindfulness
Del 2 Öppningsskedet
Del 3 Utdrvningsskedet, BB-tiden

• Känna igen samma mentala tillstånd som uppstår med Mindfulness och förlossningen
• Vad de tre olika stadierna i förlossningen innebär
• Reflexmässigt slappna av och andas medvetet under värk
• Skilja på förlossningssmärta och annan smärta
• Vara mer närvarande i det som händer just nu
• Lita på din kropp som kan föda barn
• Vara trygg med din partner som har fått samma information
• Använda detta verktyg även i andra stressfyllda livssituationer

Vill du få bra stöd av din partner?
Vill du kunna lita på att din kropp kan föda barn?
Vill du kunna hantera känslor och tankar både innan födseln och under?
Lär dig hur kroppen fungerar vid förlossningen och hur själva förlossningen går till. Lär dig att andas medvetet, lär dig att slappna av. Då kommer du släppa taget om onödiga orostankar. Du får även lära dig profylax-andning eller förlossnings-andning som du reflexmässigt kommer att använda under värkarbetet. Kursen är avsedd för dig och din partner, men du kan även genomföra kursen på egen hand. Även om du har fött barn förut kan du gå kursen som repetition eller vill ha större tillgång till din kropps förmåga för att kunna föda i Trygghet och Närvaro

Read more

Course details

14 parts

2h 29m 49s

Motiverad med Mindfulness

14m 24s

Hormonkunskap

8m 15s

Översikt över de tre förlossningsfaserna

3m 52s

Inför övningen

4m 47s

Hörövning Ett medvetet andetag

5m 35s

Förlossningen startar

21m 5s

Hörfil Kroppskännedom

8m 2s

På förlossningen

16m 41s

Hör fil Förlossningsandning

6m 4s

När det inte blir som man har tänkt

14m 8s

Utdrivningsskedet

16m 6s

hörfil fördjupad förlossningsandning

5m 43s

Efter förlossningen

10m 48s

Efter födseln, BB tid och föräldraskap

14m 19s