Kemikaliehantering - Säkerhetsdatablad

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
199 SEK incl VAT (25%)

Hur läser vi säkerhetsdatablad för en kemikalie, vad är viktigt. Vi går också igenom h-fraserna.

Read more

Course details

2 parts

22m 42s

Säkerhetsdatablad – Hur läser man det?

14m 23s

Genomgång av H-fraser

8m 19s