Grundläggande utbildning om arbete med kemikalier

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
750 SEK incl VAT (25%)

Här går vi igenom vad god industrihygien är och hur man kan hantera kemikalier på bästa sätt.

Read more

Course details

2 parts

25m 16s

Skyddsutrustning

16m 30s

God industrihygien

8m 46s