ADR 1.3

Course published by Yrkeskompetens.se
Buy now
1 050 SEK incl VAT (25%)

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Transport av farligt gods på väg och i terräng samt på järnväg är reglerad i regelverken ADR-S respektive RID-S.

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska vara
utbildade. Syftet med utbildningarna är att göra förare och aktörer medvetna om
de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för
att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska de inblandade veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Read more

Course details

18 parts

45m 55s

INLEDNING ADR 1.3 - DISTANS

4m 43s

Test Modul 1 - ADR 1,3 Inledning

Test

Modul 2 ADR 1,3 - Vad är farligt Gods

2m 15s

Test Modul 2 - Vad är Farligt Gods

Test

Modul 3 ADR 1,3 - Lagar och Regler

3m 2s

Test Modul 3 - Lagar och Regler

Test

MODUL 4 - Ansvarsfördelning

5m 4s

Test Modul 4 - Ansvarsfördelning

Test

Modul 5 - Nio Klasser av Farligt Gods

2m 16s

Test Modul 5 - Nio Klasser av Farligt Gods

Test

Modul 6 - Förpackning & Etikettering

13m 19s

Test Modul 6 - Förpackning & Etikettering

Test

Modul 7 - Lastning och Lossning

2m 23s

Test Modul 7 - Lastning och Lossning

Test

Modul 8 - Olyckor vid Transporter med farligt Gods

2m

Test Modul 8 - Olyckor vid Transporter med farligt Gods

Test

Modul 9 - Transporthandlingar

10m 53s

Test Modul 9 - Transporthandlingar

Test