Arbetsmiljö vid svetsning

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
895 SEK incl VAT (25%)

Där finns fallgropar och en del att tänka på för att inte drabbas av ohälsa eller olycka vid svetsning.
Denna kurs ger dig en inblick i vad som krävs för att skydda dig själv och andra i din närhet när du svetsar.

Read more

Course details

10 parts

1h 19m 56s

Svetsrök och kvävning

20m 48s

Testfrågor - Svetsrök och kvävning

Test

Ergonomi, buller och vibrationer

21m 51s

Tester - Ergonomi samt buller & vibrationer

Test

Ljusbåge svetssprut

11m 19s

Tester - Ljusbåge, gnistor och svetssprut

Test

El och elektromagnetiska fält

11m 19s

Tester - El & Elektromagnetiska fält

Test

Brand och Explosion

14m 39s

Tester - Brand & Explosion

Test