Utbildning - Allergiskt framkallande produkter (Härdplastutbildning)

Course published by Chemical Documentation cDoc AB
Buy now
749 SEK incl VAT (25%)

Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en härdplastutbildning som du kan genomföra när du vill!

Enligt ett lagkrav från arbetsmiljöverket ska personal som hanterar kemikalier eller sysselsätter andra i arbete med kemiska eller allergiframkallande produkter utbildas.

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS
2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

Read more

Course details

5 parts

38m 20s

Bakgrund och Lagstiftning

10m 29s

Definition och risker

5m 12s

Dokumentation och utbildning

9m 24s

Hantering och skydd

13m 15s

Prov

Test