Kemikaliehantering - Riskbedömning

Riskbedömning – Vad är det?

Buy now
See trailer

Course details

One episode
01:59
Riskbedömning – Vad är det?
01:59

Description

Här går vi igenom vad riskbedömning är för kemikalier.

About Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

See channel Visit website