Systematiskt Arbetsmiljöarbete - SAM

En kurs om systematiskt arbetsmiljöarbete

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

2 avsnitt
25:49
Introduktion av systematiskt arbetsmiljö
16:20
Regler när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete
09:29

Beskrivning

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
- skyddsronder
- Tillbud och olyckor
- Riskanalys
- Handlingsplaner
- Årlig uppföljning

Om Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

Kanal Besök webbplats