Hygieniska Gränsvärden

Hygieniska gränsvärden i verksamheten

Kursinnehåll

4 avsnitt
...
Teoretisk genomgång av HGV
10:30
Praktiska tips
36:50
AFS 2019:11 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Beskrivning

I denna utbildning går vi igenom vad hygieniska gränsvärden innebär och hur man kan arbeta med dessa i sin verksamhet

Om Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

Kanal Besök webbplats