Kemikaliehantering - Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad – Hur läser man det?

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

2 avsnitt
22:43
Säkerhetsdatablad – Hur läser man det?
14:24
Genomgång av H-fraser
08:19

Beskrivning

Hur läser vi säkerhetsdatablad för en kemikalie, vad är viktigt. Vi går också igenom h-fraserna.

Om Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

Kanal Besök webbplats