Arbetsmiljö vid svetsning

Hur gör du för att skydda dig när när du svetsar?

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

10 avsnitt
...
Svetsrök och kvävning
00:00
Testfrågor - Svetsrök och kvävning
Ergonomi, buller och vibrationer
00:00
Tester - Ergonomi samt buller & vibrationer
Ljusbåge svetssprut
00:00
Tester - Ljusbåge, gnistor och svetssprut
El och elektromagnetiska fält
00:00
Tester - El & Elektromagnetiska fält
Brand och Explosion
00:00
Tester - Brand & Explosion

Beskrivning

Där finns fallgropar och en del att tänka på för att inte drabbas av ohälsa eller olycka vid svetsning.
Denna kurs ger dig en inblick i vad som krävs för att skydda dig själv och andra i din närhet när du svetsar.

Om Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

Kanal Besök webbplats