Härdplastutbildning

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS 2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett pe...

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

6 avsnitt
44:09
Bakgrund och Lagstiftning
10:29
Definition och risker
05:12
Dokumentation och utbildning
09:25
Hantering och skydd
13:26
Prov
05:37
Certifieringstest för härdplastutbildning

Beskrivning

Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en härdplastutbildning som du kan genomföra när du vill!

Enligt ett lagkrav från arbetsmiljöverket ska personal som hanterar kemikalier eller sysselsätter andra i arbete med kemiska eller allergiframkallande produkter utbildas.

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS
2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

Om Chemical Documentation cDoc AB

Säker kemikaliehantering. Vi gör jobbet och ni följer lagen.

Kanal Besök webbplats